Thành lập công ty

GÓI 1

Thời gian

Phí dịch vụ

Lệ phí nộp nhà nước

Tổng phí

-  Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ thành lập công ty

+ Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (3 ngày)

+ Đăng ký khắc dấu và Đăng bố cáo mẫu dấu (1 ngày)

 

04 ngày

200.000 đ

 

Lệ phí đăng ký kinh doanh=100.000 đ

 

Lệ phí khắc con dấu tròn=400.000 đ

 

Lệ phí đăng bố cáo=300.000 đ

1.000.000 đ

 

GÓI 2

Thời gian

Phí dịch vụ

Lệ phí nộp nhà nước

Tổng phí

-  Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ thành lập công ty

+ Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh(3 ngày)

+ Đăng ký khắc dấu và Đăng bố cáo mẫu dấu (1 ngày)

+ Đăng ký thuế ban đầu tại Chi cục thuế (1 ngày) đăng ký sử dụng hóa đơn

++ Miễn phí làm Sổ thành viên (CTY TNHH) hoặc sổ Cổ Đông (CTY Cổ Phần)

05 ngày 

600.000 đ

 

 

Lệ phí đăng ký kinh doanh=100.000 đ

 

Lệ phí khắc con dấu tròn=400.000 đ

 

Lệ phí đăng bố cáo =300.000 đ

1.400.000 đ

 

GÓI 3

(Miễn phí báo cáo thuế Quý đầu)

Thời gian

Phí dịch vụ

Lệ phí nộp nhà nước

Tổng phí

Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ thành lập công ty

+ Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh(3 ngày)

+ Đăng ký khắc dấu và Đăng bố cáo mẫu dấu (1 ngày)

+ Đăng ký thuế ban đầu tại Chi cục thuế (1 ngày) đăng ký sử dụng hóa đơn 

+ Đăng ký chữ ký số 3 năm 

++ Miễn phí làm Sổ thành viên (CTY TNHH) hoặc sổ Cổ Đông (CTY Cổ Phần)

 

05 ngày 

600.000 đ

 

Lệ phí đăng ký kinh doanh=100.000 đ

 

Lệ phí khắc con dấu tròn=400.000 đ

 

Lệ phí đăng bố cáo=300.000 đ

 

Lệ phí đăng ký chữ ký số 3 năm=2.970.000 đ

 

 

4.370.000 đ

 


Lưu ý: 

* Các quận: Thủ Đức, 2, 9, Bình Chánh, Hóc Môn phụ thu tiền xăng 100.000 đồng

* Các huyện: Củ Chi, Nhà Bè, Cần giờ phụ thu tiền xăng 200.000 đồng

* Các quận còn lại miễn phí giao dịch tận nơi