GIẢI THỂ


GIẢI THỂ CÔNG TY

 

GIẢI THỂ CÔNG TY CHƯA SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Thời gian

Phí dịch vụ

Lệ phí nộp nhà nước

Lệ phí phát sinh

 

+ Thiết lập hồ sơ giải thể nộp tại Chi cục thuế.(Các báo cáo quyết toán khách hàng nộp qua mạng)

+ Trả giấy phép lại Sở kế hoạch và đầu tư.

+ Trả dấu tại CA TPHCM

30 Ngày

2.000.000 đ

+ Khách hàng phải nộp đầy đủ tờ khai thuế, tiền nợ thuế trước khi giải thể

 

 

GIẢI THỂ CÔNG TY ĐÃ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Thời gian

Phí dịch vụ

Lệ phí nộp nhà nước

Lệ phí phát sinh

 

+ Thiết lập hồ sơ giải thể nộp tại Chi cục thuế.(Các báo cáo quyết toán khách hàng nộp qua mạng)

+ Trả giấy phép lại Sở kế hoạch và đầu tư.

+ Trả dấu tại CA TPHCM

30 Ngày

3.000.000 đ

+ Khách hàng phải nộp đầy đủ tờ khai thuế, tiền nợ thuế trước khi giải thể

 

 
GIẢI THỂ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
 

GIẢI THỂ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIÊN (CÔNG TY CHỦ QUẢN ĐẶT TẠI TPHCM)

Thời gian

Phí dịch vụ

Lệ phí nộp nhà nước

Lệ phí phát sinh

 

+ Thiết lập hồ sơ giải thể nộp tại Chi cục thuế.(Các báo cáo quyết toán khách hàng nộp qua mạng)

+ Trả giấy phép lại Sở kế hoạch và đầu tư.

+ Trả dấu tại CA TPHCM

15 Ngày

1.000.000 đ

+ Khách hàng phải nộp đầy đủ tờ khai thuế, tiền nợ thuế trước khi giải thể

 

 

GIẢI THỂ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Thời gian

Phí dịch vụ

Lệ phí nộp nhà nước

Lệ phí phát sinh

 

+ Thiết lập hồ sơ giải thể nộp tại Chi cục thuế.(Các báo cáo quyết toán khách hàng nộp qua mạng)

+ Trả giấy phép lại Sở kế hoạch và đầu tư.

+ Trả dấu tại CA TPHCM

7 Ngày

600.000 đ

+ Khách hàng phải nộp đầy đủ tờ khai thuế, tiền nợ thuế trước khi giải thể

 

 

GIẢI THỂ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIÊN CHƯA SỬ DỤNG HÓA ĐƠN (CÔNG TY CHỦ QUẢN ĐẶT TẠI TỈNH THÀNH KHÁC)

Thời gian

Phí dịch vụ

Lệ phí nộp nhà nước

Lệ phí phát sinh

 

+ Thiết lập hồ sơ giải thể nộp tại Chi cục thuế.(Các báo cáo quyết toán khách hàng nộp qua mạng)

+ Trả giấy phép lại Sở kế hoạch và đầu tư.

+ Trả dấu tại CA TPHCM

30 Ngày

2.000.000 đ

+ Khách hàng phải nộp đầy đủ tờ khai thuế, tiền nợ thuế trước khi giải thể

 

 

GIẢI THỂ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIÊN ĐÃ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN (CÔNG TY CHỦ QUẢN ĐẶT TẠI TỈNH THÀNH KHÁC)

Thời gian

Phí dịch vụ

Lệ phí nộp nhà nước

Lệ phí phát sinh

 

+ Thiết lập hồ sơ giải thể nộp tại Chi cục thuế.(Các báo cáo quyết toán khách hàng nộp qua mạng)

+ Trả giấy phép lại Sở kế hoạch và đầu tư.

+ Trả dấu tại CA TPHCM

30 Ngày

3.000.000 đ

+ Khách hàng phải nộp đầy đủ tờ khai thuế, tiền nợ thuế trước khi giải thể

 

 

Lưu ý: 

* Các quận: Thủ Đức, 2, 9, Bình Chánh, Hóc Môn phụ thu tiền xăng 100.000 đồng

* Các huyện: Củ Chi, Nhà Bè, Cần giờ phụ thu tiền xăng 200.000 đồng

* Các quận còn lại miễn phí giao dịch tận nơi