THÀNH LẬP CHI NHÁNH


 

THÀNH LẬP CHI NHÁNH

 (CÔNG TY CHỦ QUẢN ĐẶT TẠI TPHCM)

Thời gian

Phí dịch vụ

Lệ phí nộp nhà nước

Tổng phí

-  Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ thành lập chi nhánh

1)    Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (3 ngày)

03 ngày

350.000 đ

 

Lệ phí đăng ký kinh doanh = 50.000 đ

400.000 đ

 

 

THAY ĐỔI CHI NHÁNH

(CÔNG TY CHỦ QUẢN ĐẶT TẠI TPHCM)

Thời gian

Phí dịch vụ

Lệ phí nộp nhà nước

Tổng phí

-  Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ thành lập chi nhánh

1)    Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (3 ngày)

03 ngày

350.000 đ

 

Lệ phí đăng ký kinh doanh = 50.000 đ

400.000 đ

 

 

 

THÀNH LẬP CHI NHÁNH

(CÔNG TY CHỦ QUẢN ĐẶT TẠI TỈNH THÀNH KHÁC)

Thời gian

Phí dịch vụ

Lệ phí nộp nhà nước

Tổng phí

-  Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ thành lập chi nhánh

1)    Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (3 ngày)

2)    Đăng ký khắc dấu (1 ngày)

3)    Đăng bố cáo mẫu dấu (1 ngày)

 

05 ngày

350.000 đ

Lệ phí đăng ký kinh doanh = 50.000 đ

Lệ phí khắc con dấu tròn = 400.000 đ

800.000 đ

 

Lưu ý: 

* Các quận: Thủ Đức, 2, 9, Bình Chánh, Hóc Môn phụ thu tiền xăng 100.000 đồng

* Các huyện: Củ Chi, Nhà Bè, Cần giờ phụ thu tiền xăng 200.000 đồng

* Các quận còn lại miễn phí giao dịch tận nơi