THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH


DỊCH VỤ THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

Thời gian

Phí dịch vụ

Lệ phí nộp nhà nước

Tổng phí

- Thay đổi ngành nghề

- Thay đổi tên công ty

- Thay đổi vốn điều lệ

- Thay đổi địa chỉ trụ sở cùng quận

- Thay đổi thành viên, cổ đông

- Thay đổi người đại diện pháp luật

03 Ngày

400.000 đ

 

Lệ phí đăng ký kinh doanh = 100.000 đ

Lệ phí đăng bố cáo = 300.000 đ

 

800.000 đ

 

Nếu thay đổi từ nội dung thứ 2 trở đi thì cộng thêm mỗi nội dung là 200.000đ

 

DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ KHÁC QUẬN

Thời gian

Phí dịch vụ

Lệ phí nộp nhà nước

Tổng phí

- Nội dung thực hiện:

+ Đăng ký thay đổi giấy phép, dấu tròn

+ Liên hệ Chi cục thuế quận cũ để làm thủ tục chuyển quận

+ Liên hệ Chi cục thuế quận mới để đăng ký kê khai thuế   

15 Ngày

1.100.000 đ

 

Lệ phí đăng ký kinh doanh = 100.000 đ

Lệ phí khắc con dấu tròn = 400.000 đ

Lệ phí đăng bố cáo = 300.000 đ

1.900.000 đ

 

DỊCH VỤCHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY

Thời gian

Phí dịch vụ

Lệ phí nộp nhà nước

Tổng phí

 

- Chuyển đổi loại hình công ty: DNTN <-> TNHH (1TV)

<-> TNHH (2TV)  <-> CP

 

03 Ngày

700.000 đ

 

Lệ phí đăng ký kinh doanh = 100.000 đ

Lệ phí khắc con dấu tròn = 400.000 đ

Lệ phí đăng bố cáo = 300.000 đ

1.500.000 đ
Sau khi chuyển đổi loại hình phải nộp quyết toán hết loại hình cũ tại chi cục thuế quận trong vòng 45 ngày.

 

Lưu ý: 

* Các quận: Thủ Đức, 2, 9, Bình Chánh, Hóc Môn phụ thu tiền xăng 100.000 đồng

* Các huyện: Củ Chi, Nhà Bè, Cần giờ phụ thu tiền xăng 200.000 đồng

* Các quận còn lại miễn phí giao dịch tận nơi