THỦ TỤC THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN


(1) Đăng ký thành lập mới đối với công ty TNHH hai thành viên trở lênhồ sơ bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (biểu mẫu phụ lụcI-3)

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên (biểu mẫu phụ lục I-6)

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân,Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác 

của các thành viên là cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của 

tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân,Hộ chiếu hoặc chứng thực 

cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của 

Luật đầu tư (biểu mẫu phụ lục I-26)

Lưu ý:

Trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việcthành lập, tổ chức quản lý, tổ chức 

lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của Luật đó.

(2) Đăng ký hoạt động chi nhánhvăn phòng đại diện đối với công tyhồ sơ bao gồm:

1.Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện (biểumẫu phụ lục I-23)

2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc 

thành lập chi nhánh.

3. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầuchi nhánh, văn phòng đại diện.

4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Nghị định 

số 43/2010/NĐ-CP và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ của người đứng 

đầu chi nhánh,văn phòng đại diện đã được chứng thực hoặc được sao y bản

chính bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5. Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải cóchứng chỉ hành nghề thì phải có thêm 

bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

 (3) Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh của công ty, hồ sơ gồm:

Thông báo về việc lập địa điểm kinh doanh (biểu mẫuphụ lục I-23)

 (4) Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của công ty, hồ sơ bao gồm:

1.Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (biểu mẫu phụ lục II-9).

2. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương.