THỦ TỤC THÀNH LẬP MỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN


(1) Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp tư nhânhồ sơ gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (biểu mẫu phụ lụcI-1)

2. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minhnhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thưc cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

* Lưu ý:

Trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, 

giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của Luật đó.

(2) Đăng ký hoạt động chi nhánh,văn phòng đại diệnhồ sơ gồm:

1. Thông báo về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đạidiện (biểu mẫu phụ lục I-23)

2. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cánhân quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP và Nghị định số 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện đã được chứng thực hoặc được sao y bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

4.Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

(3) Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, hồ sơ gồm:

1. Thông báo thành lập địa điểm kinh doanh (biểu mẫu phụ lục I-23)