THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY


THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TRONG NƯỚC

 (CÔNG TY CHỦ QUẢN ĐẶT TẠI TPHCM)

Thời gian

Phí dịch vụ

Lệ phí nộp nhà nước

Tổng phí

-  Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ thành lập chi nhánh, VPĐD

1)    Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (3 ngày)

03 ngày

350.000 đ

 

Lệ phí đăng ký kinh doanh = 50.000 đ

400.000 đ

 

 

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

 (CÔNG TY CHỦ QUẢN ĐẶT TẠI NƯỚC NGOÀI)

Thời gian

Phí dịch vụ

Lệ phí nộp nhà nước

Tổng phí

-  Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ thành lập chi nhánh, VPĐD

1)    Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (8 ngày)

08 ngày

3.000.000  đ

 

Lệ phí đăng ký kinh doanh = 3.000.000 đ

6.000.000  đ